Quy trình xin cấp Work permit cho người nước ngoài

24/09/2020 Tuấn Phát

Giấy phép lao động cho người nước ngoài  hay còn gọi là giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đây là văn bản xác nhận cho người lao động nước ngoài (sau đây gọi là đương sự) về việc đương sự được làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Để được cấp Giấy phép lao động, ứng viên cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định 11/2016 NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2016.

Quy trình xin work permit cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam  được thực hiện qua 2 bước cơ bản như sau:

Bước 1:  Ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến ​​làm việc của người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 11/2016 / NĐ-CP) trừ nhà thầu phải có văn bản giải trình về nhu cầu đối với người lao động nước ngoài (theo Mẫu số 1 ban hành theo Thông tư 40/2016 / TT-BLĐTBXH) gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi văn bản chấp thuận / từ chối chấp thuận cho người sử dụng lao động.

Bước 2:  Nộp hồ sơ xin Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Hồ sơ xin Giấy phép lao động bao gồm các giấy tờ cơ bản sau:

  1. Thông báo về sự chấp thuận của Ủy ban đối với các vị trí được phép sử dụng lao động nước ngoài
  2. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động (Mẫu số 07 ban hành theo Thông tư 40/2016 / TT-BLĐTBXH)
  3. Giấy khám sức khoẻ hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy khám sức khỏe có thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp
  4. Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phạm tội do cơ quan có thẩm quyền cấp. Lý lịch tư pháp có thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp.
  5. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật. Tùy theo chức danh công việc cụ thể của người lao động mà yêu cầu có thể khác nhau. Căn cứ Điều 3, Nghị định 11/2016 / NĐ-CP ngày 03/02/2016.
  6. Hộ chiếu công chứng chứng thực
  7. 2 ảnh 4×6 phông nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
  8. Tùy từng trường hợp cụ thể có thể phát sinh thêm một số hồ sơ liên quan khác.

Lưu ý: Các  giấy tờ, tài liệu của người đề nghị do cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại theo quy định của pháp luật; được dịch sang tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp Giấy phép lao động, cơ quan có thẩm quyền sẽ trả kết quả cấp / không cấp Giấy phép lao động cho doanh nghiệp.

>> Điều kiện cấp giấy phép lao động người nước ngoài

FACEBOOK

Tuyến bay khác