Các trường hợp Jetstar từ chối vận chuyển trên chuyến bay

27/06/2015 Jetstargiare

Khi hành khách thuộc bất kỳ tình huống nào được nêu dưới đây, Jetstar có thể từ chối vận chuyển hoặc buộc hành khách rời khỏi chuyến bay (ngay cả khi hành khách đã lên máy bay) hoặc hủy bỏ chuyến bay tiếp theo trong Chứng từ vận chuyển của Hành khách:

1. Hành khách là trẻ sơ sinh dưới 07 (bảy) ngày tuổi sẽ không được chuyên chở trên máy bay của Jetstargiare. Hãng không cung cấp dịch vụ xe nôi cũng như không cho phép sử dụng xe nôi trên chuyến bay. Nôi xe đẩy em bé phải được làm thủ tục ký gửi.

2. Trẻ em dưới 12 (mười hai) tuổi không được phép thực hiện chuyến bay trừ trường hợp có người lớn trên mười lăm (15) tuổi đi cùng. Hành khách đi kèm phải là người có thể đi máy bay một cách độc lập và trong trường hợp cần thiết có thể trợ giúp, giám sát phù hợp cho trẻ em dưới 12 tuổi.

cac truong hop jetstar tu choi van chuyen

3. Hành khách mang thai từ tuần thứ 36 trở lên: Jetstargiare Pacific từ chối vận chuyển.

4. Jetstargiare từ chối chuyên chở các hành khách bắt buộc phải nằm cáng do không có điều kiện phục vụ.

5. Một số trường hợp khác liên quan đến an toàn và an ninh như:

 + Việc vận chuyển hành khách (hay hành lý của hành khách) có thể đặt sự an toàn của chuyến bay hoặc sự an toàn hay sức khỏe của bất kỳ người nào trong máy bay trong tình trạng nguy hiểm hoặc rủi ro; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thoải mái của bất kỳ người nào trên chuyến bay; vi phạm pháp luật, quy định, lệnh hoặc chỉ dẫn xuất nhập cảnh của một nước nơi hành khách xuất phát hoặc dự định đến;

+ Hành khách từ chối kiểm tra an ninh đối với bản thân và hành lý;

+ Hành khách không đặt chỗ hoặc việc đặt chỗ:

  • Chưa thanh toán;
  • Đã được chuyển nhượng trái với Quy định của Hãng vận chuyển;
  • Đã được thực hiện trái pháp luật;
  • Đã được thực hiện thông qua tổ chức/cá nhân không phải là Jetstargiare hoặc Đại lý Jetstargiare
  • Có sự thay đổi mà không phải do Jetstargiare hay Đại lý được ủy quyền thực hiện;
  • Bị giả mạo hoặc vô hiệu theo cách khác.

+ Hành khách không hoàn thành quy trình làm thủ tục lên máy bay theo thời gian đã quy định hoặc không có mặt tại cửa lên máy bay đúng giờ; không tuân thủ các chỉ dẫn của nhân viên mặt đất Jetstargiare hoặc thành viên của phi hành đoàn liên quan đến an toàn hoặc an ninh; không tuân theo các yêu cầu về y tế.

+ Hành khách có yêu cầu hỗ trợ đặc biệt mà không đăng ký trước.

+ Hành khách đang trong tình trạng say rượu hoặc bị ảnh hưởng của rượu, ma túy; mang trái phép chất ma túy;

+ Nếu tinh thần và thể chất của hành khách đang ở trong tình trạng nguy hiểm, có thể gây hại cho chính hành khách, máy bay hoặc bất kỳ người nào trên chuyến bay;

+ Hành khách đe dọa, có hành động xâm phạm, lời nói xúc phạm đến nhân viên mặt đất hoặc thành viên của phi hành đoàn hoặc hành xử có tính chất đe dọa;

+ Hành khách phạm tội hình sự trong quá trình làm thủ tục tại quầy, thủ tục lên máy bay hoặc trong máy bay; cố ý cản trở nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ; đã có hành vi không đúng đắn trong chuyến bay trước và hãng không thể chắc chắn rằng hành vi đó sẽ không xảy ra trong chuyến bay tiếp theo;

+ Hành khách không chứng minh được mình là người có tên trong Đặt chỗ chuyến bay dự định tham gia; từ chối xuất trình các giấy tờ đi lại cho nhân viên của Jetstargiare/ không cho phép sao lại các giấy tờ đó hoặc đã hủy các giấy tờ đi lại trong chuyến bay.

Jetstar có quyền yêu cầu hành khách phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi tổn thất gây ra cho hãng do hệ quả từ hành vi có lỗi của khách và hệ quả từ việc khách bị từ chối vận chuyển hoặc không được chấp nhận vận chuyển tiếp.

Hãng có thể từ chối hoàn 100% giá trị tiền vé mà khách đã mua cho chặng bay bị từ chối vận chuyển hoặc chặng bay tiếp theo trong Chứng từ vận chuyển liên quan đến việc hành khách không đảm bảo an ninh an toàn cho chuyến bay.

cac truong hop jetstar tu choi van chuyen 2

Thông báo từ chối chuyên chở:

Jetstar có quyền từ chối chuyên chở hành khách và hành lý của hành khách nếu hãng đã thông báo không thực hiện việc chuyên chở bằng văn bản. Thông báo này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn áp dụng việc cấm chuyên chở và yêu cầu hành khách không đặt chỗ/ nhờ người khác đặt chỗ. Nếu hành khách cố gắng thực hiện chuyến bay trong giai đoạn cấm chuyên chở, Jetstargiare sẽ từ chối vận chuyển.

Chuyến bay bị quá chỗ:

Nếu hành khách bị từ chối chuyên chở do chuyến bay bị quá chỗ, hãng sẽ cố gắng thu xếp để đưa hành khách tới điểm đến trong khoảng thời gian thích hợp so với thời gian hạ cánh dự kiến của chuyến bay ban đầu.

Nếu không thể thu xếp được, hãng sẽ đền bù và cung cấp các hỗ trợ được quy định bởi Luật hiện hành. Điều này không được áp dụng nếu hành khách không tuân thủ quy định về thời gian làm thủ tục chuyến bay và lên máy bay hoặc hãng bảo lưu quyền được từ chối vận chuyển.

Nếu không thể thu xếp để hành khách mang hành lý xách tay lên khoang máy bay, Jetstargiare có thể yêu cầu hành khách thực hiện ký gửi hành lý. Trong trường hợp này, hành khách sẽ không bị tính phí hành lý ký gửi.

FACEBOOK

Tuyến bay khác