Vé máy bay 199.000đ siêu khuyến mãi Jetstar

10/07/2015 Jetstargiare

Jetstar Pacific mở bán vé máy bay “cuối tuần siêu khuyến mãi” tuần đầu tiên trong tháng 7 với giá chỉ 199.000 đồng cho các hành trình bay: TP HCM – Nha Trang, Hà Nội – Hồng Kông (và chặng ngược lại).

Cũng trong khuyến mãi tuần này, Jetstargiare còn khuyến mãi vé máy bay theo các mức giá tăng dần: 259.000đ, 299.000đ, 300.000đ, 399.000đ, 450.000đ, 499.000đ, 599.000đ, 699.000đ, 776.000đ, 799.000đ, 841.000đ, 955.000đ và 1.394.000đ cho các chặng bay khác.

khuyen mai jetstar

Vé máy bay giá rẻ trong "Cuối tuần siêu khuyến mãi" Jetstargiare được mở bán từ 11:00, ngày 10/07/2015 và kết thúc vào 23:59 ngày 12/07/2015. Dưới đây là một số thông tin về điểm đến, ngày bay và giá vé khuyến mãi:

Xuất phát Điểm đến Giá vé Ngày bay
Hà Nội Hong Kong 199.000 VNĐ 07/09 -10/12/2015
Hong Kong Hà Nội 199.000 VNĐ 07/09 -10/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 199.000 VNĐ 07/09 -10/12/2015
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 199.000 VNĐ 07/09 -10/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 199.000 VNĐ 16/08 – 22/08/2015
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 199.000 VNĐ 16/08 – 22/08/2015
Hà Nội Bangkok 259.000 VNĐ 07/09 -03/12/2015
Bangkok Hà Nội 259.000 VNĐ 07/09 -03/12/2015
Hà Nội Bangkok 259.000 VNĐ 04/08 – 28/08/2015
Bangkok Hà Nội 259.000 VNĐ 04/08 – 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 299.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Buôn Ma Thuột Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000 VNĐ 11/08 – 28/08/2015
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 11/08 – 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 300.000 VNĐ 07/09 -03/12/2015
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 300.000 VNĐ 07/09 -03/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 300.000 VNĐ 11/08 – 28/08/2015
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 300.000 VNĐ 11/08 – 28/08/2015
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 03/08 – 31/18/2015
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 399.000 VNĐ 03/08 – 31/18/2015
Hà Nội Đà Nẵng 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Đà Nẵng Hà Nội 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 399.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Huế 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Huế Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Huế 399.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Huế Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Hà Nội Đà Nẵng 399.000 VNĐ 16/08 – 28/08/2015
Đà Nẵng Hà Nội 399.000 VNĐ 16/08 – 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 399.000 VNĐ 11/08 – 28/08/2015
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 11/08 – 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 399.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Thanh Hóa 399.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Thanh Hóa Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 450.000 VNĐ 07/09 – 19/11/2015
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 450.000 VNĐ 07/09 – 19/11/2015
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 499.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 499.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hóa 499.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Thanh Hóa Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 499.000 VNĐ 03/08 – 31/08/2015
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 03/08 – 31/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 599.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 599.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 599.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 599.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 699.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 699.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 699.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 699.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 699.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 699.000 VNĐ 03/08 – 28/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 699.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 699.000 VNĐ 07/09 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 776.000 VNĐ 29/09 – 05/11/2015
Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 776.000 VNĐ 29/09 – 05/11/2015
Hà Nội Phú Quốc 799.000 VNĐ 03/08 – 21/08/2015
Phú Quốc Hà Nội 799.000 VNĐ 03/08 – 21/08/2015
Hà Nội Nha Trang 799.000 VNĐ 03/08 – 16/08/2015
Nha Trang Hà Nội 799.000 VNĐ 03/08 – 16/08/2015
Tp.Hồ Chí Minh Penang 841.000 VNĐ 29/09 – 05/11/2015
Penang Tp.Hồ Chí Minh 841.000 VNĐ 29/09 – 05/11/2015
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 955.000 VNĐ 15/09 – 22/09/2015
Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 955.000 VNĐ 15/09 – 22/09/2015
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 955.000 VNĐ 29/09 – 05/11/2015
Jakarta Tp.Hồ Chí Minh 955.000 VNĐ 29/09 – 05/11/2015
Tp.Hồ Chí Minh Surabaya 1.394.000 VND 15/09 – 22/09/2015
Surabaya Tp.Hồ Chí Minh 1.394.000 VND 15/09 – 22/09/2015
Tp.Hồ Chí Minh Surabaya 1.394.000 VND 29/09 – 05/11/2015
Surabaya Tp.Hồ Chí Minh 1.394.000 VND 29/09 – 05/11/2015

Lưu ý khi mua vé máy bay giá rẻ Jetstargiare:

  • Giá vé máy bay Jetstargiare một chiều, chưa bao gồm thuế, phí,
  • Giá vé phụ thuộc tình trạng chỗ của chuyến bay và chỉ mở bán cho một số chuyến bay và ngày bay.
  • Vé được khai thác ở hạng Starter, không được hoàn, hạn chế thay đổi (nếu thay đổi phải đóng phí).
  • Giá vé không bao gồm hành lý ký gửi, hành khách mang hành lý xách tay không đúng với quy định sẽ phải làm thủ tục ký gửi và phải đóng phí (hành lý ký gửi có các mức trọng lượng từ 15kg đến 40kg).

Vé máy bay Jetstar siêu khuyến mãi:

“Cuối tuần siêu khuyến mãi” thứ 6 hàng tuần của Jetstargiare luôn mở bán vé máy bay với các mức giá vô cùng hấp dẫn: 169.000đ, 199.000đ, 250.000đ, 290.00đ… Tuy nhiên, đây là mức giá vé thấp nhất hãng hàng không này đưa ra, chưa bao gồm thuế, phí.

Tuần này, hãng hàng không Jetstargiare mở rộng phạm vi khuyến mãi đối với các chặng bay quốc tế, tin vui cho những ai có dự định du lịch Penang, Surabaya, Jakarta, Kuala Lumpur… So sánh giá vé máy bay áp dụng cho các chặng bay quốc tế (đến Bangkok, Singapore, Hồng Kông, Kuala Lumpur, Jakarta, Penang …) gần như ngang bằng với giá vé nội địa. Thực tế, khi đặt mua vé máy bay , mức giá giữa hành trình quốc tế và quốc nội chênh lệch nhau khá nhiều. Do mức thuế, phí cộng vào giá vé máy bay các chặng quốc tế cao hơn so với khi cộng vào giá vé chặng quốc nội.

Vé máy bay Jetstargiare 199.000đ bay vào các khoảng thời gian khác nhau: từ 16/08 – 22/08; 07/09 -10/12; 07/09 – 17/12/2015… Do đó, bạn có thể tuỳ ý lựa chọn thời gian bay và chuẩn bị chu đáo về hành trang, "hầu bao" cho chuyến đi. Và, đừng quên đặt vé trước thời gian kết thúc khuyến mãi: 23:59, ngày 12/07/2015.

Để chắc chắn sở hữu những tấm vé máy bay Jetstargiare giá rẻ trong “Cuối tuần siêu khuyến mãi”, bạn nên canh đúng 11 giờ thứ 06 hàng tuần để "săn vé"  hoặc liên hệ đến Vietnam Booking – Đại lý bán vé máy bay uy tín, giá rẻ Jetstargiare để được hỗ trợ đặt vé, tư vấn hành trình, quy định hành lý, hành lý quá cước và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chuyến bay.

FACEBOOK

Vé Máy Bay Giá Rẻ