Vé máy bay Jetstar siêu khuyến mãi chỉ 199.000đ

26/06/2015 Jetstargiare

Từ 11:00 ngày 26/06/2015 đến 23:59 ngày 28/06/2015, Jetstargiare Pacific mở bán vé máy bay cuối tuần siêu khuyến mãi với giá chưa thuế chỉ 199.000 đồng cho các chặng bay Tp. Hồ Chí Minh – Huế và Tp. Hồ Chí Minh – Nha Trang (và chặng ngược lại tương ứng).

khuyen mai jetstar

Trên các chặng bay nội địa và quốc tế khác, giá vé cuối tuần được Jetstargiare mở bán theo các mức 299.000đ, 300.000đ, 350.000đ, 399.000đ, 450.000đ, 499.000đ, 599.000đ. Dưới đây là bảng giá, thời gian bay của các hành trình cụ thể trong khuyến mãi:

Jetstar – Cuối tuần siêu khuyến mãi

Xuất phát Điểm đến Giá vé Ngày bay
Tp.Hồ Chí Minh Huế 199.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Huế Tp.Hồ Chí Minh 199.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 199.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 199.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Huế 199.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Huế Tp.Hồ Chí Minh 199.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Nha Trang 199.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Nha Trang Tp.Hồ Chí Minh 199.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Hà Nội Hồng Kông 299.000 VNĐ 12/01 – 27/01/2016
Hồng Kông Hà Nội 299.000 VNĐ 12/01 – 27/01/2016
Hà Nội Đà Nẵng 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Đà Nẵng Hà Nội 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Hà Nội Hồng Kông 299.000 VNĐ 07/09 – 03/12/2015
Hồng Kông Hà Nội 299.000 VNĐ 07/09 – 03/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Quy Nhơn Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Hà Nội Đà Nẵng 299.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Đà Nẵng Hà Nội 299.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Phú Quốc 299.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Phú Quốc Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 299.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Đà Nẵng Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 299.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Chu Lai 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Chu Lai Tp.Hồ Chí Minh 299.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 300.000 VNĐ 12/01 – 27/01/2016
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 300.000 VNĐ 12/01 – 27/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 300.000 VNĐ 07/09 – 03/12/2015
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 300.000 VNĐ 07/09 – 03/12/2015
Hà Nội Bangkok 350.000 VNĐ 12/01 – 27/01/2016
Bangkok Hà Nội 350.000 VNĐ 12/01 – 27/01/2016
Hà Nội Bangkok 350.000 VNĐ 07/09 – 03/12/2015
Bangkok Hà Nội 350.000 VNĐ 07/09 – 03/12/2015
Thanh Hoá Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Buôn Ma Thuột Thanh Hoá 399.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 399.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Tuy Hoà 399.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tuy Hoà Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 399.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Tuy Hoà 399.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tuy Hoà Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Thanh Hoá Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Thanh Hoá 399.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Đồng Hới 399.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Đồng Hới Tp.Hồ Chí Minh 399.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Hải Phòng Buôn Ma Thuột 399.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Hải Phòng 399.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 450.000 VNĐ 07/09 – 19/11/2015
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 450.000 VNĐ 07/09 – 19/11/2015
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 450.000 VNĐ 06/01 – 27/01/2016
Singapore Tp.Hồ Chí Minh 450.000 VNĐ 06/01 – 27/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hoá 499.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Thanh Hoá Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Hà Nội Đà Lạt 499.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Đà Lạt Hà Nội 499.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Hà Nội Đà Lạt 499.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Đà Lạt Hà Nội 499.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 499.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Thanh Hoá 499.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Thanh Hoá Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 499.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 499.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Hải Phòng 499.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Hải Phòng Tp.Hồ Chí Minh 499.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Vinh 599.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Vinh Buôn Ma Thuột 599.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 599.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 599.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Buôn Ma Thuột Vinh 599.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Vinh Buôn Ma Thuột 599.000 VNĐ 24/11 – 17/12/2015
Tp.Hồ Chí Minh Vinh 599.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016
Vinh Tp.Hồ Chí Minh 599.000 VNĐ 12/01 – 20/01/2016

Lưu ý:

  • Giá vé máy bay một chiều, chưa bao gồm thuế, phí, phụ thuộc tình trạng chỗ của chuyến bay và chỉ mở bán cho một số chuyến bay và ngày bay.
  • Vé được khai thác ở hạng Starter, không được hoàn, hạn chế thay đổi, nếu thay đổi phải đóng phí.
  • Giá vé không gồm hành lý ký gửi, hành khách mang hành lý xách tay không đúng với quy định sẽ phải làm thủ tục ký gửi và phải đóng phí (hành lý ký gửi từ 15kg đến 40kg).

Cuối tuần siêu khuyến mãi Jetstargiare:

199.000 đồng là mức giá vé khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, đây là mức giá vé thấp nhất chưa gồm phí, thuế. Những tấm vé máy bay giá rẻ áp dụng đối với các chuyến bay quốc tế đi Bangkok, Hồng Kông và Singapore gần như ngang bằng với giá vé nội địa. Thực tế, khi đặt vé giá giữa 2 hành trình này chênh lệch nhau khá nhiều. Do thuế, phí cộng vào giá vé hành trình quốc tế cao hơn nhiều so với khi cộng vào vé bay nội địa.

Vé máy bay cuối tuần siêu khuyến mãi có các khoảng thời gian bay khác nhau và cách khá xa ngày đặt vé: 24/11 – 17/12/2015; 07/09 – 03/12/2015; 12/01 – 20/01/2016; 06/01 – 27/01/2016. Do đó, bạn có thể lựa chọn thời gian bay phù hợp cũng như chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi.

Để dễ dàng đặt được những tấm vé máy bay Jetstargiare giá rẻ nhất, bạn nên “canh” đúng 11 giờ thứ 6 hàng tuần. Hoặc liên hệ đến Vietnam Booking – Đại lý bán vé máy bay giá rẻ hãng Jetstargiare để được hỗ trợ đặt vé rẻ, cung cấp thông tin hành trình, các quy định hành lý và những vấn đề liên quan đến chuyến bay.

Đến với Vietnam Booking, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu những tấm vé máy bay 199.000 đồng với hành trình ưng ý cho chuyến du lịch thêm trọn vẹn!

FACEBOOK

Vé Máy Bay Giá Rẻ